Thông báo chương trình học bổng Ideas của chính phủ Ireland niên khóa 2020-2021

Trường ĐHYK Vinh thông báo học bổng Ideas của chính phủ Ireland thuộc chương trình Chia sẻ kinh nghiệm phát triển Ireland - Việt Nam như sau:

Chuong trinh hoc bong IDEAS chinh phu Ireland.pdf

Tin khác

top