Tìm
Lãnh đạo khoa
 • Nguyễn Trọng Tuấn

  TS.BS. Nguyễn Trọng Tuấn

  Phó trưởng khoa, Trưởng bộ môn Tai Mũi Họng

  Email:
  trongtuan@vmu.edu.vn
  Điện thoại:

 • Trịnh Thị Hà

  ThS.BS. Trịnh Thị Hà

  Phó trưởng khoa (phụ trách)

  Email:
  trinhha@vmu.edu.vn
  Điện thoại:

top