Danh sách ban chấp hành Đảng Ủy
Đồng chí Nguyễn Cảnh Phú

Đồng chí NGUYỄN CẢNH PHÚ

Bí thư Đảng ủy

Đồng chí Phan Quốc Hội

Đồng chí PHAN QUỐC HỘI

Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Đào tạo

Đồng chí CAO TRƯỜNG SINH

Ủy viên Ban Thường Vụ

Đ/c Nguyễn Quốc Đạt

Đồng chí NGUYỄN QUỐC ĐẠT

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Bí thư Chi bộ QLKH-HTQT&SĐH

Đ/c Nguyễn Văn Tuấn

Đồng chí NGUYỄN VĂN TUẤN

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Y học lâm sàng hệ Nội

Đ/c Nguyễn Quỳnh Nga

Đồng chí NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Khoa học cơ bản

Đ/c Trần Thị Tuấn

Đồng chí TRẦN THỊ TUẤN

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Điều dưỡng

Đ/c Nguyễn Trung Dũng

Đồng chí NGUYỄN TRUNG DŨNG

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ

Đ/c Trần Phương Oanh

Đồng chí TRẦN PHƯƠNG OANH

Đảng ủy viên

top