Tìm
Đào tạo Cấp cứu ngừng tuần hoàn

Đào tạo Cấp cứu ngừng tuần hoàn 

Lớp “Cấp cứu ngừng tuần hoàn” do trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức hướng đến đối tượng cán bộ y tế đang công tác tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh nhà liên tục được t...

Video / Hình ảnh

top