Tìm

Phiếu trưng cầu ý kiến giảng viên  

Nhằm cải tiến chất lượng hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên (SV) đáp ứng chuẩn đầu ra tại trường ĐHYK Vinh, Phòng TT&ĐBCL kính mong Quý Thầy/ Cô vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây bằng cách tích/ điền vào câu trả lời phù hợp nhất. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy, Cô!

Vui lòng click vào đường link để tìm hiểu và thao tác trực tuyến: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeAVkB7_1IFzqGz4pthwRB0TkPPVYacUTUMvpGH-G0tjkKHg/viewform?pli=1

Tin khác

top