Tìm
Văn bản - Biểu mẫu
Phiếu trưng cầu ý kiến giảng viên

Phiếu trưng cầu ý kiến giảng viên  

Nhằm cải tiến chất lượng hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên (SV) đáp ứng chuẩn đầu ra tại trường ĐHYK Vinh, Phòng TT&ĐBCL kính mong Quý Thầy/ Cô vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây bằng cách tích/ điền vào câu trả lời phù hợp nhất. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy, Cô!

top