Tìm
Thông tin chung
Thư mời tham gia Ngày hội việc làm

Thư mời tham gia Ngày hội việc làm   

Với mong muốn tạo nhịp cầu nối cho các đơn vị y tế hoàn thiện nhu cầu nhân lực, trường ĐHYK Vinh kính gửi tới các đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng Thư mời tham gia Ngày Hội Việc Làm như sau:

top