Tìm
TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH


UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH

Nâng cao sức khỏe cộng đồng Việt Nam

 Địa chỉ: 161 Nguyễn Phong Sắc - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An
 Phone: +84)238 3842 163
 E-mail:vmu@vmu.edu.vn -  Website: http://www.vmu.edu.vn

SỨ MỆNH: 

Đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y dược; cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho nhân dân

TẦM NHÌN:

Xây dựng trường Đại học Y khoa Vinh trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực Y tế trình độ cao, đảm bảo chất lượng; là Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về y dược có uy tín

 GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Chuyên nghiệp – Chất lượng – Hội nhập – Phát triển

Cập nhật 06/9/2019

top