Tìm
Đào tạo Cấp cứu ngừng tuần hoàn

Đào tạo Cấp cứu ngừng tuần hoàn 

Lớp “Cấp cứu ngừng tuần hoàn” do trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức hướng đến đối tượng cán bộ y tế đang công tác tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh nhà liên tục được tổ chức với mục tiêu đào tạo kiến thức, kỹ năng, thái độ từ cơ bản đến nâng cao.

Đào tạo Cấp cứu ngừng tuần hoàn

Đào tạo Cấp cứu ngừng tuần hoàn 

Lớp “Cấp cứu ngừng tuần hoàn” do trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức hướng đến đối tượng cán bộ y tế đang công tác tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh nhà liên tục được t...

top