Tìm

Phiên họp thứ Ba

Chiều ngày 28/10/2022, tại Trường Đại học Y khoa (ĐHYK) Vinh, Hội đồng trường (HĐT) Trường ĐHYK Vinh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức phiên họp thứ ba của HĐT. Chủ trì phiên họp là TS.BS Lê Thị Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐT.

Mở đầu phiên họp, Chủ tịch HĐT thông báo ĐC Nguyễn Cảnh Phú – Hiệu trưởng – đã nghỉ quản lý và báo xin nghỉ tham gia HĐT, thành viên HĐT còn lại 18 người. ĐC Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng, được giao phụ trách Trường từ ngày 11/8/2022. Tiếp theo, Thư ký HĐT đã thay mặt Thường trực HĐT báo cáo kết quả các cuộc họp Thường trực HĐT giữa hai phiên họp thường kỳ. HĐT đã thảo luận, góp ý chỉnh sửa và thống nhất thông qua Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy – Hội đồng trường – Ban Giám hiệu (100% thành viên dự họp nhất trí), Kế hoạch hoạt động năm học 2022 – 2023 của Trường ĐHYK Vinh (100% thành viên dự họp nhất trí).

HĐT cũng đã tiếp tục chỉnh sửa Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường và triển khai một số nội dung quan trọng khác.

Cuối phiên họp, HĐT đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết phiên họp thứ ba của HĐT nhiệm kỳ 2021 – 2026 với sự nhất trí của 100% thành viên tham dự.

Tin khác

top