Tìm

Thông báo kết quả thi và kế hoạch nhận đơn phúc khảo thi Kỳ thi tốt nghiệp Chuyên khoa I chuyên ngành Nội khoa khóa 2 (2018-2020)  
Tuyển sinh - Đào tạo / Sau đại học / Tuyển sinh

Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020   
Tuyển sinh - Đào tạo / Sau đại học / Tuyển sinh

Thông báo Kế hoạch dạy học lâm sàng học kỳ I năm học 2020 - 2021  
Tuyển sinh - Đào tạo / Đại học chính quy / Lịch học

Thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020   
Tuyển sinh - Đào tạo / Đại học chính quy / Tuyển sinh

Lịch lâm sàng khối Y học dự phòng và Y tế công cộng học kỳ 1 năm học 2020 - 2021  
Tuyển sinh - Đào tạo / Đại học chính quy / Lịch học

Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý làm việc tại Nhật năm 2020  
QLKH & HTQT / Thông báo

Đăng ký học lại, học cải thiện và xét tốt nghiệp bổ sung năm học 2020 - 2021  
Tuyển sinh - Đào tạo / Đại học chính quy / Lịch học

Thông báo lịch thi học lại tháng 9.2020  
Thanh tra & ĐBCL / Lịch thi

Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục - trường ĐHYK Vinh, giai đoạn 2016 - 2020  
Thanh tra & ĐBCL / Kiểm định

Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020  
Tin tức - Sự kiện / Bản Tin VMU

top