Tìm

Lịch lâm sàng học kỳ II - khối BSYHDP và CNYTCC năm học 2020-2021   
Tuyển sinh - Đào tạo / Đại học chính quy / Lịch học

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021  
Tin tức - Sự kiện / Bản Tin VMU

Danh sách điểm thi tuyển sinh liên thông hệ vừa làm vừa học năm 2020   
Tuyển sinh - Đào tạo / Đào tạo liên thông / Tuyển sinh

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2020   
Tuyển sinh - Đào tạo / Đào tạo liên thông / Tuyển sinh

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX  
Tin tức - Sự kiện / Bản Tin VMU

Lịch lâm sàng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm học 2020-2021   
Tuyển sinh - Đào tạo / Đại học chính quy / Lịch học

Hội nghị Viên chức - Người lao động năm học 2020 - 2021  
Tin tức - Sự kiện / Bản Tin VMU

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại trường ĐHYK Vinh  
Tin tức - Sự kiện

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại trường ĐHYK Vinh  
Tin tức - Sự kiện

Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao bằng Chuyên khoa I khóa II  
Tin tức - Sự kiện / Bản Tin VMU

top