Tìm

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka – Lần thứ 23 năm 2021  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:

– Duy trì, nâng chất sân chơi học thuật truyền thống của sinh viên Thành phố, qua đó tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên, góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện trên cả nước.
– Góp phần ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất và cuộc sống.

2. Yêu cầu: Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên gửi tham gia Giải thưởng phải đảm bảo các yêu cầu, cụ thể như sau:

– Được Hội đồng khoa học, chuyên môn của đơn vị thẩm định và tuyển chọn gửi đi tham dự Giải thưởng.
– Hồ sơ tham dự phải có tính khoa học, tính mới, tính sáng tạo và có định hướng ứng dụng thực tiễn.
– Đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học.
– Thực hiện đúng thể lệ Giải thưởng, đảm bảo tiến độ thời gian tổ chức.

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN:
1. Đối tượng:

– Sinh viên hiện đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện trên toàn quốc đều có quyền đăng ký tham gia theo hình thức cá nhân hoặc tập thể (mỗi tập thể không quá 05 sinh viên).

2. Số lượng:

– Mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia 01 hoặc nhiều đề tài/công trình.
– Mỗi đơn vị gửi tối đa 10 đề tài cho một lĩnh vực.

– Riêng lĩnh vực Công nghệ thông tin, ĐH Công nghệ Thông tin được đăng ký tối đa 13 đề tài (Do năm 2020 có 01 đề tài đạt giải nhất)

3. Thời gian nộp đề tài:

Thời hạn đăng ký trực tuyến: từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 25/9/2021.
Tài khoản đăng nhập sẽ được cấp cho cán bộ phụ trách giải thưởng của trường.
Thời gian nhận hồ sơ bảng giấy: 08g00 - 17g00 ngày 30/9/2021
Địa điểm: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ

III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

– Các tác giả đăng ký tại form : https://forms.gle/XvnVDPvGzgu9H7ELA 

– Nội dung đăng ký gồm thông tin của nhóm và 01 file PDF thuyết minh đề tài, vui lòng xem kỹ thể lệ, biểu mẫu đính kèm bên dưới.
– Sau khi đăng ký thành công hệ thống sẽ tự động gửi email phản hồi nội dung đăng ký.
– Tác giả forward email nhận được cho: Giảng viên hướng dẫn, Phòng ĐTSDH&KHCN (sdh@uit.edu.vn) và Văn phòng Đoàn trường (vpdoan@uit.edu.vn)

– Hỗ trợ: Anh Hiệp (Bí thư Đoàn trường) : 083.23.89.904. Email: hiepnt@uit.edu.vn

IV. THÔNG TIN, THỂ LỆ

Vui lòng xem chi tiết hướng dẫn tại file kế hoạch và thể lệ đính kèm:

Lưu ý: Ở vòng cấp trường các tác giả chỉ cần làm file thuyết mình và điền đăng ký vào form. Các biểu mẫu đăng ký dành cho vòng thi cấp Thành, Đoàn trường sẽ thực hiện sau khi có kết quả xét duyệt.

Website: http://eureka.khoahoctre.com.vn/

 

Tin khác

top