Tìm

Quy định về việc biên soạn, nghiệm thu, xuất bản, phát hành, sử dụng giáo trình, tài liệu học tập và quản lý tài chính trong hoạt động xuất bản giáo trình, tài liệu học tập, sách liên kết của trường ĐHYK Vinh  

Quy_Dinh.pdf ( download)

Tin khác

top