Tìm
Thông báo
Tuyển sinh đi học tại Ma-rốc diện Hiệp định năm 2018

Tuyển sinh đi học tại Ma-rốc diện Hiệp định năm 2018

Căn cứ Biên bản kỳ họp lần thứ tư Ủy ban hỗn hợp giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ma-rốc, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc diện Hiệp định năm 2018 như sau:

top