Tìm

Chương trình đào tạo các ngành đại học hệ chính quy năm học 2020-2021  

Trường ĐHYK Vinh thông báo ban hành Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết và chuẩn đầu ra các ngành đại học hệ chính quy năm học 2020-2021 như sau (click vào đường link dưới đây và đăng nhập để xem chi tiết):

Đối tượng Sinh viên:

1. Chương trình đào tạo ngành Y khoa

2. Chương trình đào tạo Dược học

3. Chương trình đào tạo Y học dự phòng

4. Chương trình đào tạo Kỹ thuật xét nghiệm

5. Chương trình đào tạo Cử nhân điều dưỡng

6. Chương trình đào tạo Cử nhân Y tế công cộng

Đối tượng Giảng viên:

1. Chương trình đào tạo ngành Y khoa

2. Chương trình đào tạo Dược học

3. Chương trình đào tạo Y học dự phòng

4. Chương trình đào tạo Kỹ thuật xét nghiệm

5. Chương trình đào tạo Cử nhân điều dưỡng

6. Chương trình đào tạo Cử nhân Y tế công cộng

Tin khác

top