Tìm

Thông báo danh sách trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2020  

Hội đồng tuyển sinh trường ĐHYK Vinh thông báo danh sách trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2020 như sau:

I. Danh sách trúng tuyển theo phương thức xét điểm kỳ thi THPT Quốc gia

1.Ngành Y khoa - File Danh sách

2. Ngành Y học dự phòng - File Danh sách

3. Ngành Cử nhân Điều dưỡng - File Danh sách

4. Ngành Đại học Dược -File Danh sách

5. Ngành Xét nghiệm Y học - File Danh sách

6. Ngành Y khoa Liên thông - File Danh sách

II. Danh sách trúng tuyển theo phương thức xét điểm học bạ

1. Ngành Y khoa Liên thông - File Danh sách

2. Ngành Cử nhân Điều dưỡng - File Danh sách

3. Ngành Y học dự phòng - File Danh sách

4. Ngành Xét nghiệm y học - File Danh sách

Tin khác

top