Tìm
Điểm báo
Ứng dụng công nghệ thông tin trong bồi dưỡng giáo viên: Xu thế tất yếu trong thời đại 4.0

Ứng dụng công nghệ thông tin trong bồi dưỡng giáo viên: Xu thế tất yếu trong thời đại 4.0

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang tập trung đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, công tác bồi dưỡng giáo viên(GV) và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) đang có nhiều thay đổi về nội dung, phương pháp, tổ chức bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu mới.

top