Thông báo Lịch thi các lớp học lại khối Đại học hệ 4 năm, và khối Cao đẳng tháng (Tháng 8/2019) 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo Lịch thi các lớp học lại khối Đại học hệ 4 năm, và khối Cao đẳng tháng (Tháng 8/2019) như sau:

Lịch thi học lại t8.2019 ĐH (4 NĂM) - CĐ.xlsx
top