Tìm

Thông báo số 2 về Hội nghị khoa học Quốc tế trường ĐHYK Vinh lần thứ VII, năm 2020  

Chào mừng lễ kỷ niệm “Trường Đại học Y khoa Vinh – 60 năm hình thành và phát triển”, Trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức Hội nghị khoa học Quốc tế lần thứ VII, năm 2020 để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Nghiên cứu khoa học, công tác Đào tạo và khám chữa bệnh. Đây cũng là dịp để các nhà khoa học tham quan danh lam thắng cảnh tỉnh Nghệ an – Mảnh đất địa linh nhân kiệt, quê hương của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Để công tác tổ chức hội nghị được diễn ra đúng kế hoạch và hiệu quả, Ban tổ chức trân trọng kính báo tới các nhà khoa học, cán bộ y tế, các tổ chức, các công ty dược phẩm, thiết bị y tế, các cá nhân trong và ngoài nước công tác trong lĩnh vực y tế đăng ký đề tài, báo cáo tham gia tại hội nghị, cụ thể như sau:

1.Thời gian dự kiến: 1 ngày, dự kiến cuối tháng 10 năm 2020

2. Địa điểm: Trường Đại học Y khoa Vinh, số 161, đường Nguyễn Phong Sắc, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An        

3. Lĩnh vực nghiên cứu: Các đề tài khoa học trong lĩnh vực Y, Dược, giáo dục Y học.

4. Thời hạn nhận bài: 

- Danh sách tên đề tài (theo mẫu đính kèm -Click để tải về) bắt đầu tiếp nhận kể từ 01/3 đến hết ngày 31/7/2020    

- Báo cáo tóm tắt và toàn văn bắt đầu tiếp nhận kể từ 01/4 đến hết ngày 31/8/2020           

5. Thể thức bài báo tham dự Hội nghị: 

- Bài viết trình bày bằng tiếng Việt gồm các phần: Tiêu đề; tóm tắt; từ khóa; đặt vấn đề; đối tượng và phương pháp nghiên cứu; kết quả, bàn luận; kết luận; tài liệu tham khảo (không quá 7 tài liệu).

- Các bài báo được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4; font chữ Times New Roman; cỡ chữ 12; giãn dòng 1.5; mỗi bài không quá 7 trang (Thể lệ đăng bài- Click để xem chi tiết).         

- Các báo cáo được lựa chọn tham dự tại Hội nghị khoa học Quốc tế Trường ĐHYK Vinh lần thứ VII năm 2020 chào mừng Lễ kỷ niệm “ Trường Đại học Y khoa Vinh – 60 năm hình thành và phát triển” sẽ được đăng trên trên Số đặc biệt của Tạp chí Y học Việt Nam ( ISSN: 1859-1868) và Tạp chí Khoa học Công nghệ Trường ĐHYK Vinh .

6. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ:

- Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế - Trường ĐHYK Vinh;

- Địa chỉ: số 161, đường Nguyễn Phong Sắc, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

- Điện thoại: 02383.520.879 (ThS. Nguyễn Thị Vân Anh)

- Email: quanlykhoahoc@vmu.edu.vn

Thông báo này được đăng  rộng rãi trên các trang mạng điện tử và Trang Web Trường ĐHYK Vinh (vmu.edu.vn) - File thông báo đính kèm -click để tải về. - File thông báo bằng Tiếng anh

Trường ĐHYK Vinh xin trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài  nước quan tâm tham dự và gửi báo cáo tới hội nghị.Trân trọng cảm ơn!

Tin khác

top