Thông báo xét tặng giải thưởng Bảo Sơn năm 2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với tập đoàn Bảo Sơn và Quỹ giáo dục Bảo Sơn thông báo xét tặng giải thưởng Bảo Sơn năm 2019 như sau:

thong-bao-xet-tang-giai-thuong-bao-son-2019.PDF

Tin khác

top