Tìm
Tìm kiếm nội dung
Nâng cao?
Kiểu Ví dụ Chú thích
Mờ kettle~ Chứa các thuật ngữ gần với từ kettle, giống như cattle
Wild cat* Có chứa từ bắt đầu bởi cat, ví dụ category và từ chính xác cat chính nó
Chính xác đơn orange Có chứa từ orange
Chính xác cụm từ "onednn thật tuyệt vời" Có chứa chính xác cụm từ onednn thật tuyệt vời
HOẶC orange bike Có chứa từ orange hoặc bike, hoặc cả hai. OR, nếu dùng, sẽ phải viết HOA
orange OR bike
orange AND bike Có chứa cả orangebike. AND phải được viết HOA
Combo (agile OR extreme) AND methodology Có chứa methodology và cũng phải gồm cả agile và hoặc extreme
Số kết quả/1 trang:
Giới hạn các kết quả tìm kiếm theo thẻ tags
Giới hạn các kết quả tìm kiếm được sửa đổi trong thời gian quy định
Giới hạn các kết quả tìm kiếm từ một nguồn xác định
Kết quả phải chính xác chứa các từ khóa
top