Thông báo tiếp nhận tân Sinh Viên làm thủ tục đăng ký ở khu Nội trú Ký túc xá năm học 2019 - 2020

Ban Quản Lý Ký túc xá trường ĐHYK Vinh thông báo tiếp nhận tân Sinh Viên làm thủ tục đăng ký ở khu Nội trú Ký túc xá năm học 2019 - 2020 như sau:

KyTucXaTiepNhanTanSinhVien2019.doc

Tin khác

top