Thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019

Hội đồng tuyển sinh trường ĐHYK Vinh thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 như sau:

DiemChuanNhanHoSo2019.PDF

Tin khác

top