Thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 Đại học hệ chính quy năm 2019 

Hội đồng tuyển sinh trường ĐHYK Vinh thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 Đại học hệ chính quy năm 2019 như sau:

ThongBaoDiemTrungTuyen2019.PDF

Tin khác

top