Tìm

Thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ đợt 2 năm 2021  

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2021, Trường Đại học Y khoa Vinh thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ đợt 2 năm 2021 như sau: (Bản thông báo toàn văn - Tải về)

I. MÃ TUYỂN SINH VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO

- Mã trường: YKV

- Tên trường: Trường Đại học Y khoa Vinh;

- Sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ đại học, sau đại học; Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y dược; Cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

- Địa chỉ: Số 161 - Đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Địa chỉ Website: http://www.vmu.edu.vn; Email: quocdat@vmu.edu.vn

- Điện thoại liên hệ: 0383.524.062 - 0383.597.502 - 096778489 - 0945.728.898.

II. ĐỐI TƯỢNG, VÙNG TUYỂN SINH

1. Đối tượng

- Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương;

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

2. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH, NGÀNH TUYỂN, MÃ NGÀNH, CHỈ TIÊU, TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

1. Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển theo kết quả học tập THPT, dựa vào học bạ (Xét học bạ THPT).

2. Mã ngành, chỉ tiêu tuyển sinh theo từng phương thức xét tuyển

STT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu Xét

học bạ THPT (Đợt 2)

Tổ hợp môn

Xét tuyển

1

7720301

Điều dưỡng

50

B00

2

7720701

Y tế công cộng

30

B00

Tổng

80

 

3. Tổ hợp môn xét tuyển

Xét tuyển theo điểm tổng kết cả năm các môn học: Toán - Hóa - Sinh (tổ hợp môn B00) của năm cuối cấp (lớp 12).

IV. NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO, ĐIỀU KIỆN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (ĐKXT)

Thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT tối thiểu 6,5 trở lên; Đồng thời điểm tổng kết các môn xét tuyển năm cuối cấp (năm lớp 12) tối thiểu 6,5 trở lên hoặc điểm trung bình cộng các môn xét tuyển tối thiểu 6,5 trở lên.

Điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT là trung bình cộng điểm trung bình các môn học (ĐTBcm) cả năm của 3 năm học THPT. Cụ thể: (ĐTBcm cả năm lớp 10 + ĐTBcm cả năm lớp 11 + ĐTBcm cả năm lớp 12)/3 > 6,5.

V. HỒ SƠ ĐKXT, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐKXT

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển kèm theo lệ phí xét tuyển về Trường Đại học Y khoa Vinh trước 17h00’ ngày 13/08/2021 theo hình thức nộp trực tiếp hoặc thư chuyển phát nhanh (Nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh, thời gian tính theo dấu bưu điện). Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (ĐKXT) năm 2021 (theo mẫu của Bộ GD&ĐT - Tải về)

- 01 bản photocopy có công chứng bằng tốt nghiệp THPT.

- 01 bản photocopy có công chứng Học bạ THPT.

- 01 bản photocopy có công chứng các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

- 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; 02 ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

VI. XÉT TRÚNG TUYỂN

Nhà trường xét tuyển theo chỉ tiêu của mỗi ngành. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn. Điểm xét tuyển như sau:

Điểm xét tuyển là tổng của điểm tổng kết năm cuối cấp (lớp 12) các môn học theo thang điểm 10 đối với từng môn học của tổ hợp xét tuyển (B00), cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

VII. XÁC NHẬN VÀ LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận và làm thủ tục nhập học theo các nội dung ghi trong Giấy báo trúng tuyển.

VIII. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

Ưu tiên đối tượng và khu vực: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm).

IX. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN VÀ HỌC PHÍ

1. Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/hồ sơ đăng ký xét tuyển

2. Học phí dự kiến: Nhà trường tạm thu theo Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý. Năm học 2021-2022, mức tạrn thu 1.380.000 đồng/tháng/sinh viên (Sẽ điều chỉnh mức thu khi có văn bản mới thay Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An).

X. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Đào tạo Trường đại học Y khoa Vinh (161 - Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Số điện thoại 0383.524.062 - 0383.597.502 – 0967787489 - 0945.728.898. Thông tin về tuyển sinh, đào tạo được đăng tải trên Website http://www.vmu.edu.vn

Tin khác

top