Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2019 

Hội đồng tuyển sinh trường ĐHYK Vinh thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2019 như sau:

ThongBaoXetTuyenBoSungDot1.2019.PDF

Tin khác

top