Tìm

Dấu mốc đáng lưu ý trong công tác tuyển sinh đại học năm 2021  

Tin liên quan: 

1. Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 (Clickk đề xem)

2. Thông báo tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2021 (thông báo toàn văn) (Clickk đề xem)

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2021, Trường Đại học Y khoa Vinh thông báo tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2021 như sau:

I. MÃ TUYỂN SINH VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO

- Mã trường: YKV

- Tên trường: Trường Đại học Y khoa Vinh;

- Địa chỉ: Số 161 - Đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

II. ĐỐI TƯỢNG, VÙNG TUYỂN SINH

1. Đối tượng

- Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương;

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

2. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

III. NGÀNH TUYỂN, MÃ NGÀNH, CHỈ TIÊU, TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

1. Phương thức tuyển sinh

Trường đại học Y khoa Vinh xét tuyển theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh; Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, hoặc bảo lưu kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia từ năm 2016 đến năm 2020 (Xét kết quả thi THPT); Xét tuyển theo kết quả học tập THPT, dựa vào học bạ/bảng điểm (Xét học bạ THPT).

2. Mã ngành, chỉ tiêu tuyển sinh theo từng phương thức xét tuyển

STT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp môn

 1

Tổ hợp môn

2

Xét KQ thi THPT

Xét tuyển thẳng

Xét

học bạ

 THPT

Tổng

1

7720101

Y khoa

380

20

-

400

B00

-

2

7720110

Y học dự phòng

10

5

15

30

B00

-

3

7720201

Dược học

140

10

-

150

B00

A00

4

7720301

Điều dưỡng

100

10

140

250

B00

-

5

7720601

Kỹ thuật xét nghiệm y học

25

5

20

50

B00

-

6

7720701

Y tế công cộng

 

 

30

30

B00

-

Tổng

655

50

205

910

 

 

3. Tổ hợp môn xét tuyển

3.1. Đối với xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

- Các ngành Y khoa, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học: Xét tuyển theo tổ hợp môn B00 (Toán - Hóa - Sinh).

- Ngành Dược học: Xét tuyển theo tổ hợp môn B00 (Toán - Hóa - Sinh) hoặc tổ hợp môn A00 (Toán - Lý - Hóa).

3.2. Đối với xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét học bạ THPT)

Xét tuyển theo điểm tổng kết cả năm các môn học: Toán - Hóa - Sinh (tổ hợp môn B00) của năm cuối cấp (lớp 12).

IV. MỘT SỐ MỐC THỜI GIAN TUYỂN SINH

1. Xét tuyển thẳng

1.1. Thời gian đăng ký xét tuyển thẳng và nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển thẳng về Sở Giáo dục và Đào tạo: 27/04/2021 đến trước ngày 30/05/2021.

1.2. Thời gian thông báo kết quả xét tuyển thẳng: Trước 17h00 ngày 28/07/2021.

1.3. Thời gian nộp hồ sơ xác nhận nhập học: Trước 17h00’ ngày 10/08/2021.

2. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét học bạ THPT)

2.1. Thời gian đăng ký xét tuyển: 07/06/2021 đến trước 17h00’ ngày 20/07/2021.

2.2. Thời gian thông báo kết quả xét tuyển: Trước 17h00 ngày 28/07/2021.

2.3. Thời gian nộp hồ sơ xác nhận nhập học: Trước 17h00’ ngày 10/08/2021.

3. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT

3.1. Thời gian đăng ký xét tuyển:

- Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT năm 2021: Thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi THPT năm 2021 từ  27/04/2021 đến trước 17h00’ ngày 16/05/2021.

- Đối với thí sinh bảo lưu kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia từ năm 2016 đến 2020: Trước 17h00’ ngày 15/08/2021.

3.2. Thời gian thông báo kết quả xét tuyển: Trước 17h00 ngày 23/08/2021.

3.3. Thời gian nộp hồ sơ xác nhận nhập học: Trước 17h00’ ngày 01/09/2021.

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Đào tạo Trường đại học Y khoa Vinh (161 - Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Số điện thoại 0383.524.062 - 0383.597.502 - 0967787489 - 0945.728.898. Thông tin về tuyển sinh, đào tạo được đăng tải trên Website http://vmu.edu.vn.

Tin khác

top