Tìm

Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết và chuẩn đầu ra các ngành đào tạo sau đại học 

Trường ĐHYK Vinh thông báo ban hành Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết và chuẩn đầu ra các ngành đại học hệ chính quy năm học 2020-2021 như sau (click vào đường link dưới đây và đăng nhập để xem chi tiết):

Đối tượng Sinh viên:

1. Chương trình đào tạo Thạc sỹ Y tế công cộng

2. Chương trình đào tạo Chuyên khoa cấp 1 chuyên ngành Nội khoa

Đối tượng Giảng viên

1. Chương trình đào tạo Thạc sỹ Y tế công cộng

2. Chương trình đào tạo Chuyên khoa cấp 1 chuyên ngành Nội khoa

Tin khác

top