Thông báo kết quả thi tuyển sinh và nhận đơn phúc khảo Chuyên khoa I năm 2019

Hội đồng tuyển sinh trường ĐHYK Vinh thông báo kết quả thi tuyển sinh và nhận đơn phúc khảo Chuyên khoa I năm 2019 như sau;

KetQuaTuyenSinhChuyenKhoaI.2019.pdf

Tin khác

top