Tìm

Báo cáo công tác tuyển sinh và đào tạo năm 2021 và kế hoạch tuyển sinh năm 2022

THÔNG TIN CHUNG

I. Tên trường (cơ sở đào tạo NLYT): Đại học Y khoa Vinh

Địa chỉ: 161 - Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 023 83524062 / Fax: 023 83842163 / Email: Wedmaster@vmu.edu.vn

II. Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Cảnh Phú

Điện thoại bàn: 023 83848853

Điện thoại di động: 0913322717

Email: nguyencanhphu@vmu.edu.vn

III. Lãnh đạo trường phụ trách công tác tuyển sinh: PGS.TS. Cao Trường Sinh

Điện thoại bàn: 023 83848852

Điện thoại di động: 091 3312695

Email: truongsinh@vmu.edu.vn

IV. Trưởng phòng đào tạo đại học: Nguyễn Quốc Đạt

Điện thoại bàn: 023 83597502

Điện thoại di động: 094 5728898

Email: quocdat@vmu.edu.vn

IV. Trưởng phòng đào tạo sau đại học: Trần Thị Kiều Anh

Điện thoại bàn: 023 83524622

Điện thoại di động: 091 2584133

Email: kieuanh@vmu.edu.vn

Tài liệu báo cáo (vui lòng click để tải về)

1. Biểu mẫu 01: (Báo cáo thực hiện tuyển sinh đại học năm 2021)

2. Biểu mẫu 02: (Báo cáo thực hiện tuyển sinh Sau đại học năm 2021)

3. Biểu mẫu 03: (Báo cáo số sinh viên đang học năm 2021)

4. Biểu mẫu 04: (Kế hoạch tuyển sinh Đại học năm 2022)

5. Biểu mẫu 05: (Kế hoạch tuyển sinh Sau đại học năm 2022)

6. Biểu mẫu 06: (Báo cáo số lượng giảng viên hiện tại)

7. Biểu mẫu 07: (Danh sách giảng viên cơ hữu theo ngànhchuyên ngành và trình độ đào tạo)

8. Biểu mẫu 08: (Danh sách giảng viên thỉnh giảng theo ngànhchuyên ngành và trình độ đào tạo)

9. Biểu mẫu 09: (Báo cáo số cơ sở thực hành theo ngành chuyên ngành và trình độ đào tạo)

10. Biểu mẫu 10: (Báo cáo cơ sở thực hành đạt yêu cầu theo quy định tại khoản 2, điều 10)

10.1. Khung chương trình đào tạo

10.2. Khung chương trình đào tạo thực hành lâm sàng

- Hợp đồng nguyên tắc Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa tỉnh Nghệ An

Hệ thống Cơ sở thực hành:

 1. Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An 
 2. Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An 
 3. Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 
 4. Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An
 5. Bệnh viện Tâm thần Nghệ An
 6. Bệnh viện Nội tiết Nghệ An
 7. Bệnh viện Phổi Nghệ An
 8. Bệnh viện Mắt Nghệ An
 9. Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc
 10. Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu
 11. Trung tâm Y tế huyện Hoàng Mai
 12. Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn
 13. Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương
 14. Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh

11. Biểu mẫu 11: (Bảng tổng hợp xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo chuyên khoa, bác sỹ nội trú năm 2022)

12. Biểu mẫu 12: (Báo cáo tình hình sinh viên, học viên năm 2021-2022)

Tin khác

top