Công văn 766 về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học | Tải về xem

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (CSGD) đại học (sau đây gọi tắt là Thông tư 12/2017), Cục Quản lý chất lượng (QLCL) hướng dẫn tự đánh giá CSGD đại học như sau:

cv-766-huong-dan-tdg.pdf

Tin khác

top