Tìm
Bản Tin VMU
Lễ công bố Quyết định điều động, luân chuyển cán bộ

Lễ công bố Quyết định điều động, luân chuyển cán bộ 

Chiều ngày 30/3/2021, trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động, luân chuyển cán bộ tại các vị trí chức danh Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Quản lí khoa học và Hợp tác quốc tế và Phó trưởng phòng đào tạo sau đại học.

top