Tìm

Hội nghị bầu thành viên hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026 

PGS.TS. Nguyễn Cảnh Phú - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường - phát biểu khai mạc hội nghị
PGS.TS. Nguyễn Cảnh Phú - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường - phát biểu khai mạc hội nghị

Sáng ngày 21/12/2021, Trường Đại học Y khoa Vinh đã long trọng tổ chức Hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị thành công tốt đẹp và bầu ra Hội đồng gồm 19 thành viên để đảm trách nhiệm vụ của Hội đồng trường trong thời kỳ mới.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Cảnh Phú – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: các ứng viên được giới thiệu để bầu vào Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026 là người có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, năng lực thực hiện các nhiệm vụ đặt ra; Có kinh nghiệm trong hoạt động quản lý giáo dục, hoạt động khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của trường đại học. Đồng chí tin tưởng rằng với sức mạnh trí tuệ tập thể, sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên Nhà trường, Hội nghị chắc chắn thành công tốt đẹp và Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ hoạt động tích cực hiệu quả cao trong việc định hướng phát triển cho nhà trường.

Quy trình bỏ phiếu bầu diễn ra công khai, minh bạch, dân chủ. Danh sách Hội đồng trường (nhiệm kỳ 2021 – 2026) gồm 19 thành viên, trong đó 15 thành viên được bầu tại hội nghị, 03 thành viên đương nhiên và 01 đại diện cơ quan quản lý cấp trên.

Hội nghị bầu thành viên tham gia Hội đồng Trường Đại học Y khoa Vinh nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. 19 thành viên là những cá nhân ưu tú, tâm huyết, đại diện cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong trường và cộng đồng xã hội sẽ tích cực phát huy vai trò, năng lực và đưa ra những định hướng, chiến lược mới, phù hợp đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Nhà trường trong tương lai.

Tin khác

top