Tìm

Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025 

Toàn cảnh Đại hội điểm chi bộ Điều dưỡng
Toàn cảnh Đại hội điểm chi bộ Điều dưỡng

Trong tháng 5.2022, tất cả 17/17 chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường ĐHYK Vinh đã lần lượt tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tại Đại hội, các chi bộ đều đã thực hiện 2 nội dung quan trọng: tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022, ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân khách quan, chủ quan, đúc rút bài học kinh nghiệm. Gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của chi bộ với kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp. Đặc biệt là nội dung việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiểm điểm của chi ủy đã thể hiện tinh thần phê bình và tự phê bình, đánh giá đúng mức kết quả hoạt động của chi ủy và trách nhiệm của từng cá nhân, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của đồng chí Bí thư chi bộ.

Đ/c Hoàng Thị Hải Yến - P.Trưởng ban tổ chức Thành ủy Vinh - tham dự và chỉ đạo tại Đại hội điểm chi bộ Điều dưỡng

Đại hội các chi bộ cũng đã tập trung thảo luận, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, đề ra các phương hướng, mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực phù hợp với đặc điểm, tình hình của chi bộ, đơn vị. Trọng tâm là việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh.

Đ/c Lê Thị Thanh Tâm - Bí thư Đảng ủy trường ĐHYK Vinh - phát biểu chỉ đạo tại Đại hội điểm

Sau thời gian làm trách nhiệm, nghiêm túc, 17/17 chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường đã hoàn thành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đảm bảo đúng quy trình, đúng Điều lệ Đảng, đúng quy chế bầu cử trong Đảng; lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn, năng lực và trình độ để lãnh đạo và thực hiện thành công Nghị quyết mà đại hội đề ra. Từ đó, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng chi bộ thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Toàn cảnh Đại hội chi bộ Y học lâm sàng Nội

Đại hội các chi bộ cũng đã tiếp thu ý kiến phát biểu, thảo luận của nhiều đại biểu tham dự đóng góp về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và công tác lãnh đạo đoàn thể. Cũng như thẳng thắn đóng góp ý kiến tham luận, chỉ ra những mặt đạt được, những mặt còn hạn chế và đề xuất những giải pháp thiết thực để nhiệm kỳ tới thực hiện đạt kết quả tốt hơn.

Tin khác

top