Tìm

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khoá XIII 

Đ/c Nguyễn Quang Vinh - Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh - báo cáo Hội nghị
Đ/c Nguyễn Quang Vinh - Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh - báo cáo Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Tâm – Bí thư, Chủ tịch Hội đồng trường, đồng chí Phan Quốc Hội – P. Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – P. Hiệu trưởng phụ trách, đồng chí Cao Trường Sinh – P. Hiệu trưởng, Giám đốc Bệnh viện trường cùng toàn thế cán bộ đảng viên, giảng viên trong nhà trường.

Hội nghị đã nghe đồng chí báo cáo viên Nguyễn Quang Vinh – Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh trình bày 04 chuyên đề: Chuyên đề 01 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chuyên đề 02 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Chuyên đề 03 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chuyên đề 04 về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhằm trang bị cho cán bộ, đảng viên, giảng viên nhà trường hiểu rõ nội dung cốt lõi, những điểm mới của Nghị quyết và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Với tinh thần, trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tham gia triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các nội dung văn kiện với chỉ tiêu đặt ra 100% cán bộ  đảng viên quần chúng tham dự phải hoàn thành bài thu hoạch một cách nghiêm túc, hiệu quả.

Tin khác

top