Tìm
Khám phá mô hình “xe tải giáo dục” độc đáo nhất Việt Nam

Khám phá mô hình “xe tải giáo dục” độc đáo nhất Việt Nam 

Đưa công nghệ hiện đại vào phát triển giáo dục cho thế hệ thiếu nhi mọi miền đất nước là định hướng của Samsung khi thực hiện các dự án vì cộng đồng. Đó cũng là nền tảng ra đời “Smart Mobile Library” - Thư viện thông minh lưu động tích hợp nhiều công nghệ hiện đại đến với các em học sinh ở một số vùng nông thôn Việt Nam.

top