Tìm

Tập huấn Tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

Sáng nay, ngày 26/8/2018, trường ĐHYK Vinh đã tiến hành tổ chức Tập huấn “Tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học” dưới sự hướng dẫn giải đáp của chuyên gia kiểm định đại học. Tham dự lớp tập huấn gồm có các thành phần như Hội đồng tự đánh giá, các nhóm chuyên trách, Ban thư ký, Trưởng/phó các đơn vị, cán bộ và giảng viên Nhà trường.

Phát biểu tại buổi khai mạc lớp tập huấn, PGS.TS. Nguyễn Cảnh Phú - Hiệu trưởng nhà trường - nhấn mạnh mục đích và ý nghĩa của lớp tập huấn nhằm giúp các cán bộ, giảng viên có cái nhìn tổng thể cũng như hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của công tác kiểm định trong vấn đề đảm bảo chất lượng giáo dục đại học hiện nay; đồng thời nắm được quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học và quan điểm tiếp cận bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học mới theo Thông tư 12/2017.

Nội dung trọng tâm của ngày làm việc hôm nay tập trung vào các nội dung và hướng dẫn thực hành các chuyên đề của Thông tư 12/2017 /TT-BGD&ĐT gồm: 25 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học, hướng dẫn cách thức chuẩn bị bộ minh chứng và giải đáp những khúc mắc của cán bộ nhà trường trong quá trình triển khai nội dung công việc liên quan vấn đề kiểm định.

Mục tiêu hướng đến của lớp tập huấn là các thành viên tham gia sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học cũng như nắm bắt chặt chẽ các khía cạnh cụ thể của các bộ tiêu chuẩn, tiêu chí và từng bước vận dụng bộ công cụ phù hợp, khoa học để triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục, từng bước hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu của Bộ.

Tin khác

top