Tìm

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức và miễn nhiệm viên chức quản lý trường ĐHYK Vinh  

537.pdf ( download)

Tin khác

top