Tìm
Thông báo
Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý làm việc tại Nhật năm 2020

Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý làm việc tại Nhật năm 2020 

Triển khai Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA), từ năm 2012 đến nay, Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với phía Nhật Bản tuyển chọn và đưa vào đào tạo tiếng Nhật cho 8 khóa ứng viên điều dưỡng, hộ lý tổng số 1334 người. Đến nay đã có 1.109 điều dưỡng, hộ lý đã được sang làm việc tại các cơ sở tiếp nhận của Nhật Bản. Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý năm 2020 như sau:

top