Tìm
Thông báo
Hội nghị khoa học chào mừng 60 năm thành lập trường ĐHYK Vinh

Hội nghị khoa học chào mừng 60 năm thành lập trường ĐHYK Vinh 

Trong khuôn khổ chương trình các hoạt động hướng về ngày lễ lớn, sáng ngày 7/11, Hội nghị khoa học kỷ niệm trường ĐHYK Vinh 60 năm hình thành và phát triển đã diễn ra thành công tốt đẹp, thu hút nhiều nhà khoa học là các thầy/cô đang tham gia nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học Y dược trên cả nước.

top