Tìm
Cuộc thi ảnh về đồ ăn năm 2021

Cuộc thi ảnh về đồ ăn năm 2021 

Nhằm mục đích tạo ra sự giao lưu văn hóa trong làn sóng covid mới hiện nay, trường Đại học Công nghệ Y tế Yuanpei Đài Loan tổ chức cuộc thi ảnh về đồ ăn năm 2021 như sau:

Cuộc thi ảnh về đồ ăn năm 2021

Cuộc thi ảnh về đồ ăn năm 2021 

Nhằm mục đích tạo ra sự giao lưu văn hóa trong làn sóng covid mới hiện nay, trường Đại học Công nghệ Y tế Yuanpei Đài Loan tổ chức cuộc thi ảnh về đồ ăn năm 2021 như sau:

top