Tìm
Thư mời tham gia Ngày hội việc làm

Thư mời tham gia Ngày hội việc làm   

Với mong muốn tạo nhịp cầu nối cho các đơn vị y tế hoàn thiện nhu cầu nhân lực, trường ĐHYK Vinh kính gửi tới các đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng Thư mời tham gia Ngày Hội ...

top