Tìm
Thông báo đăng ký tình nguyện viên sẵn sàng tham gia công tác phòng chống Covid-19

Thông báo đăng ký tình nguyện viên sẵn sàng tham gia công tác phòng chống Covid-19   

Đứng trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của đợt bùng phát Covid-19 mới trên cả nước nói chung và địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An nói riêng; trường ĐHYK Vinh thông báo Triển khai chương trình đăng ký tình nguyện viên sẵn sàng tham gia công tác phòng chống Covid-19, tất cả cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

top