Tìm
Đoàn hội
Chi bộ Công tác Học sinh sinh viên 1 dâng hương, dâng hoa "Tưởng nhớ, tri ân về cội nguồn"

Chi bộ Công tác Học sinh sinh viên 1 dâng hương, dâng hoa "Tưởng nhớ, tri ân về cội nguồn" 

Là hoạt động trọng tâm trong chương trình ngoại khóa “Tưởng nhớ, tri ân về cội nguồn” mang ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và đoàn viên ưu tú hiểu thêm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như tăng cường tinh thần đoàn kết gắn bó thống nhất trong chi bộ, góp phần tạo dựng môi trường giao lưu, học hỏi lần nhau trong nội bộ Đảng ngày càng gắn kết và đặc biệt hơn nữa là hoạt động tích cực hướng về chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường Đại học Y khoa Vinh trong thời gian tới.

top