Tìm
Thông báo
Thông báo số 2 về Hội nghị khoa học Quốc tế trường ĐHYK Vinh lần thứ VII, năm 2020

Thông báo số 2 về Hội nghị khoa học Quốc tế trường ĐHYK Vinh lần thứ VII, năm 2020  

Chào mừng lễ kỷ niệm “Trường Đại học Y khoa Vinh – 60 năm hình thành và phát triển”, Trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức Hội nghị khoa học Quốc tế lần thứ VII, năm 2020 để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Nghiên cứu khoa học, công tác Đào tạo và khám chữa bệnh như sau:

top