Tìm
Bản Tin VMU
TS. Nguyễn Văn Tuấn - P.Hiệu trưởng trường ĐHYK Vinh - phát biểu khai mạc Hội nghị

Cán bộ giảng viên Y khoa Vinh chuẩn bị tốt công tác Thanh tra Kỳ thi THPT năm 2022 

Bên cạnh lực lượng thanh tra của sở Giáo dục và Đào tạo địa phương, tại các hội đồng thi còn có sự tham gia của thanh tra Bộ gồm các cán bộ, giảng viên cơ sở giáo dục đại học. Đoàn thanh tra trường ĐHYK Vinh là một trong 10 đoàn kiểm tra làm nhiệm vụ thanh tra độc lập góp mặt vào đội ngũ hơn 7.000 CBGV đến từ 200 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước chịu trách nhiệm công tác thanh tra, kiểm ra việc tổ chức thi và chấm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

top