Tìm

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX 

Sáng ngày 9/1, Đảng ủy trường ĐHYK Vinh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự tham dự của đây đủ đảng viên trong toàn Đảng bộ. Về dự và báo cáo tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Vinh – P. Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Vinh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh Phú - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường - đề nghị các đại biểu tham dự tập trung trí tuệ, thời gian để lĩnh hội đầy đủ, sâu sắc các nội dung được truyền đạt.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh – P. Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Vinh - đã quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại:

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh – P. Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Vinh - báo cáo quán triệt Nghị quyết

Trong giai đoạn 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân đạt 7,20%; GRDP bình quân đầu người tăng 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. GRDP năm 2019 là 82.000 tỷ đồng, xếp thứ 10/63 tỉnh, thành; xếp thứ 02/14 tỉnh, thành khu vực miền Trung; xếp thứ 02/06 tỉnh thành trong khu vực Bắc Trung Bộ. Thu ngân sách năm 2019 xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 06/14 khu vực miền Trung; xếp thứ 02/06 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. Xây dựng nông thôn mới đứng trong top 20 của cả nước. Trong công nghiệp, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn (77%/năm 2020). Kinh tế biển đóng góp đến 56%, giá trị tăng thêm cao hơn các khu vực khác. Giáo dục mũi nhọn luôn luôn được khẳng định; văn hóa, thể dục, thể thao được quan tâm; xã hội hóa lĩnh vực y tế đứng thứ 3 toàn quốc. Thời gian qua, ngành y tế có ứng phó rất tốt với dịch Covid-19. Xóa đói giảm nghèo có kết quả tích cực, dự kiến năm 2020 chỉ còn 3% hộ nghèo. An ninh tôn giáo có chuyển biến tích cực; đấu tranh phòng chống tội phạm đạt kết quả tốt. Các chỉ số quản trị công đứng thứ 17 toàn quốc.

Một số hạn chế như: Chất lượng tăng trưởng chưa đảm bảo; doanh nghiệp đa số quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh yếu; chất lượng nhân lực chưa cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn phức tạp... Ngoài các nguyên nhân khách quan, thì có nguyên nhân từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa quyết liệt; công tác kiểm tra, giám sát có lúc chưa sát sao; đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu.

Nghị quyết đưa ra 5 căn cứ để xây dựng mục tiêu phát triển cho tỉnh trong 5 năm tới. Về bối cảnh, tỉnh xác định một số thuận lợi, đồng thời xác định một số khó khăn. 5 phương hướng, 4 quan điểm phát triển trong nhiệm kỳ tới; 4 yếu tố của mục tiêu tổng quát, với 25 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được trình bày súc tích, cô đọng.

Bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh Phú, Bí thưĐảng ủy, Hiệu trưởng ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương tinh thần học tập của các đại biểu; đồng thời đề nghị các chi bộ, đảng viên tập trung việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

 

Tin khác

top