Tìm

Thông báo Tuyển sinh trình độ đại học các hệ đào tạo năm 2024  

I. MÃ TUYỂN SINH VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO

1. Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y khoa Vinh

2. Mã trường: YKV

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 161 - Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

II. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

1. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo 3 phương thức

- Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh (Phương thức 301). Mẫu phiếu đăng ký đăng ký xét tuyển thẳng TẠI ĐÂY;

- Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Xét kết quả thi THPT - Phương thức 100);

- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Xét học bạ THPT - Phương thức 200). Mẫu phiếu đăng ký đăng ký xét học bạ THPT TẠI ĐÂY

3. Mã ngành, chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp môn xét tuyển

TT

Mã ngành

Ngành

Mã phương thức

Phương thức

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp xét tuyển 1

Tổ hợp xét tuyển 2

1.

7720101

Y khoa

100

Xét KQ thi THPT

400

B00

 

301

Xét tuyển thẳng

10

XTT

 

2.

7720110

Y học dự phòng

100

Xét KQ thi THPT

15

B00

 

200

Xét học bạ

15

B00

 

3.

7720201

Dược học

100

Xét KQ thi THPT

155

B00

A00

301

Xét tuyển thẳng

5

XTT

 

4.

7720301

Điều dưỡng

100

Xét KQ thi THPT

125

B00

 

200

Xét học bạ

125

B00

 

5.

7720601

Kỹ thuật xét nghiệm y học

100

Xét KQ thi THPT

30

B00

 

200

Xét học bạ

30

B00

 

Tổng

910

 

 

 

4. Xem Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024 chi tiết TẠI ĐÂY

III. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG, VỪA LÀM VỪA HỌC

1. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

2. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển sinh (Mã phương thức tuyển sinh: 401)

a) Hình thức thi: Thi tự luận

b) Môn thi: Thí sinh dự 03 môn thi bắt buộc

- Môn cơ bản: môn Toán (theo chương trình THPT hiện hành).

- Môn cơ sở ngành: Giải phẫu - Sinh lý (Trình độ cao đẳng).

- Môn chuyên ngành (Trình độ cao đẳng): Điều dưỡng cơ bản; Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Nội khoa; Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Ngoại khoa; Sức khỏe phụ nữ, bà mẹ, gia đình và chăm sóc điều dưỡng; Chăm sóc sức khỏe trẻ em.

3. Mã ngành, chỉ tiêu tuyển sinh

Mã trường

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu

(dự kiến)

Hình thức

đào tạo

Hệ đào tạo

YKV

7720301

Điều dưỡng

200

Vừa làm vừa học

Liên thông từ cao đẳng lên đại học

 

4. Xem Thông báo tuyển sinh hệ liên thông, hình thức vừa làm vừa học năm 2024 chi tiết TẠI ĐÂY

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Đào tạo Trường đại học Y khoa Vinh (161 - Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Số điện thoại 0383.524.062 - 0967787489. Thông tin về tuyển sinh, đào tạo được đăng tải trên Website http://vmu.edu.vn

Tin khác

top