Tìm
Đ/c Nguyễn Quốc Đạt - UVBTV Đảng ủy - trao quà chúc tết bà con

Y khoa Vinh lan tỏa Tết ấm Nhâm Dần 2022 

Mỗi độ tết đến xuân về, đào mai khoe sắc thắm, tập thể lãnh đạo, cán bộ giảng viên trường ĐHYK Vinh lại cùng chung tay đưa hương vị tết về gia đình chính sách hộ nghèo xã Nậm Nhoóng, Quế Phong, Nghệ An.

Đ/c Nguyễn Quốc Đạt - UVBTV Đảng ủy - trao quà chúc tết bà con

Y khoa Vinh lan tỏa Tết ấm Nhâm Dần 2022 

Mỗi độ tết đến xuân về, đào mai khoe sắc thắm, tập thể lãnh đạo, cán bộ giảng viên trường ĐHYK Vinh lại cùng chung tay đưa hương vị tết về gia đình chính sách hộ nghèo xã Nậm Nhoón...

top