Tìm
Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020

Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020 

Sáng ngày 15/8, chương trình Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 đã diễn ra tại Trung tâm Học liệu Thư viện Trường ĐHYK Vinh với sự tham dự của toàn thể lãnh đạo, cán bộ giảng viên nhà trường.

Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020

Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020 

Sáng ngày 15/8, chương trình Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 đã diễn ra tại Trung tâm Học liệu Thư viện Trường ĐHYK Vinh với sự tham dự của toàn thể lãnh đạo, cán bộ giảng viên...

top