Tìm

Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục - trường ĐHYK Vinh, giai đoạn 2016 - 2020 

Trường ĐHYK Vinh thông báo Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

Nội dụng báo cáo tự đánh giá (click để xem chi tiết)

Mọi thông tin phản hồi xin liên hệ với phòng TT&ĐBCL, ĐT 02383.524139

Chịu trách nhiệm nội dung: Hội đồng tự đánh giá trường ĐHYK Vinh. 

Tin khác

top