Tìm

Thông báo phổ biến thông tư số 12/2017TT-BGD&ĐT về quy định tự đánh giá cơ sở giáo dục 

Thực hiện Công tác đảm bảo, nâng cao chất lượng giáo dục, kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục Đại học giai đoạn 2017 – 2019 cũng như góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảm bảo chất lượng, Trường ĐHYK Vinh tiến hành phổ biến quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Đại học được ban hành theo Thông tư số 12/2017/TT-BGD&ĐT ngày 19/5/2017 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo; kính đề nghị cán bộ giảng viên và toàn thể sinh viên trong nhà trường nghiêm túc nghiên cứu, thực hiện. Nội dung văn bản hướng dẫn trong file đính kèm dưới đây (click để tải về):

- Thông tư 12/2017/TT-BGD&ĐT ngày 19/5/2017.

- Công văn 776/CV-ĐHYKV ngày 24/8/2017

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ phòng Khảo thí và ĐBCL – Trường Đại học Y khoa Vinh để được giải đáp kịp thời.

Tin khác

top