Tìm

Khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan của trường ĐHYK Vinh năm học 2019 – 2020 

Nhằm mục đích không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng, trường ĐHYK Vinh triển khai khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về các mặt hoạt động của Nhà trường.

Trân trọng kính mời các em sinh viên, học viên sau đại học, cán bộ, giảng viên, nhà tuyển dụng lao động tham gia khảo sát bằng cách đăng nhập vào đường link phù hợp dưới đây:

- PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐHYK VINH

https://forms.gle/7nJcm2EGWxgm6wLJ7

- PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA CỰU SINH VIÊNTRƯỜNG ĐHYK VINH - NĂM HỌC 2018 - 2019

https://forms.gle/yjYuqvv9QksES1VY8

- PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN VỀ KHÓA HỌC

https://forms.gle/i2pguGnvAQTSo8fE8

- PHIẾU GÓP Ý CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOCỦA NHÀ SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

https://forms.gle/2FaC9tvwBw7GAmKZA

- PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ/GIẢNG VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

https://forms.gle/Pn8HN8KwnFum7Riy9

Thời gian kết thúc khảo sát vào ngày 22/8/2020.

Tin khác

top